Turystyka zrównoważona

Turystyka zrównoważona to:
• ruch turystyczny przyjazny środowisku;
• przeciwieństwo turystyki masowej, często naruszającej równowagę w przyrodzie i nieliczącej się z wymogami środowiska;
• ważny element rozwoju zrównoważonego, mocno promowanego przez Unię Europejską.

Rozwój zrównoważony:
• zaspokaja potrzeby współczesnych mieszkańców Ziemi, jednocześnie zapewniając przyszłym pokoleniom możliwość realizowania ich własnych potrzeb. We wszystkich dziedzinach gospodarki odbywa się on w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym i społeczno-kulturowym (społeczeństwo + przyroda + gospodarka)!

Celem turystyki zrównoważonej jest rozwój regionu połączony z troską o stan środowiska naturalnego, a w szczególności:
• zachowanie zasobów przyrody i rdzennej kultury społeczności lokalnych;
• propagowanie zdrowego stylu życia w harmonii z przyrodą;
• kreowanie nowych źródeł dochodów dla mieszkańców danego regionu

A oto nasze pomysły na turystykę zrównoważoną w Górach Izerskich:
• mała infrastruktura w górach (schroniska górskie, pensjonaty górskie);
• duża infrastruktura w centrum miasta (duże hotele, parkingi etc.);
• ochrona przyrody (rezerwaty, inne wydzielone obszary etc.);
• ruch turystyczny o małym – średnim natężeniu;
• edukacja ekologiczna – kształtowanie właściwych postaw wśród turystów i mieszkańców (ścieżki edukacyjne, materiały informacyjne etc.)
• wykorzystanie w schroniskach górskich energii ze źródeł odnawialnych;
• szlaki turystyczne dostosowane do potrzeb turystów (oznakowanie, punkty widokowe, mała infrastruktura na szlakach etc.)