Wstęp do projektu

•  Przedmiotem projektu jest opracowanie oraz wydanie publikacji w formie Vademecum „Historia Górnych Łużyc dla młodzieży” wraz z multimedialnym atlasem historycznym - do nauki historii regionalnej oraz lokalnej „polskiej części” Górnych Łużyc, a następnie przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli historii z obszaru powiatów lubańskiego oraz zgorzeleckiego nt. potrzeb i form nauczania historii regionalnej oraz lokalnej.

•  Pomysł  projektu powstał podczas roboczych spotkań z historykami zajmującymi się historią regionalną Górnych Łużyc i Śląska, działającymi w Stowarzyszeniu Miłośników Górnych Łużyc.

•  W trakcie tych spotkań stwierdzono, że brak jest narzędzi do nauczania historii regionalnej na każdym poziomie nauczania. Brak jest opracowań w języku polskim, które w obiektywny sposób przedstawiają historię regionalną i lokalną polskiej części Górnych Łużyc. 

•  Vademecum „Historia Górnych Łużyc dla młodzieży”, które wydane zostanie w nakładzie 2500 szt. wraz z multimedialnym atlasem historycznym zostanie przekazana nieodpłatnie do wszystkich szkół powiatu lubańskiego oraz zgorzeleckiego, urzędów gmin i powiatów, gminnych bibliotek i ośrodków kultury.  

Nasze Aktualności

 Aktualność nr 1

Projekt „Nasz Górne Łużyce” na liście przyznanych dotacji w ramach PO FIO 2009  

Miło nam poinformować,  że złożony przez PZFST Pogranicze projekt pod tytułem „Nasze Górne Łużyce” zyskał uznanie i znalazł się na liście przyznanych dotacji w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2009.  

Oznacza to, że od dnia 1 lipca 2009 do 31.12.2010 roku projekt będzie realizowany przez PZFST Pogranicze na obszarze powiatów lubańskiego i zgorzeleckiego.  

Przedmiotem projektu jest opracowanie oraz wydanie publikacji w formie Vademecum „Historia Górnych Łużyc dla młodzieży” wraz z multimedialnym atlasem historycznym - do nauki historii regionalnej oraz lokalnej „polskiej części” Górnych Łużyc, a następnie przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli historii z obszaru powiatów lubańskiego oraz zgorzeleckiego nt. potrzeb i form nauczania historii regionalnej oraz lokalnej.   

Pomysł  projektu powstał podczas roboczych spotkań z historykami zajmującymi się historią regionalną Górnych Łużyc i Śląska, działającymi w Stowarzyszeniu Miłośników Górnych Łużyc. W trakcie tych spotkań stwierdzono, że brak jest narzędzi do nauczania historii regionalnej na każdym poziomie nauczania. Brak jest opracowań w języku polskim, które w obiektywny sposób przedstawiają historię regionalną i lokalną polskiej części Górnych Łużyc. 

Vademecum „Historia Górnych Łużyc dla młodzieży”, które wydane zostanie w nakładzie 2500 szt. wraz z multimedialnym atlasem historycznym zostanie przekazana nieodpłatnie do wszystkich szkół powiatu lubańskiego oraz zgorzeleckiego, urzędów gmin i powiatów, gminnych bibliotek i ośrodków kultury.  

 

O Projekcie

Obszar realizacji projektu położony jest w zachodniej części Dolnego Śląska i obejmuje administracyjnie powiaty lubański i zgorzelecki. Zamieszkały jest przez około 150 000 osób.  czytaj więcej...

 

Galeria Projektu

 Fotografie z regionu oglądaj więcej...

 

Kontakt z Nami

Biuro projektu

Marek Karłowski - koordynator projektu

Tel./Fax. 075 721 50 77

Kom. 606 395 729

59-800 Lubań, ul. Armii Krajowej 30

karlowski@pogranicze-csb.home.pl